Sails Maintenance

spitape1

Sail Repair Tape - Spinnaker - Blue (50mm x 4,5met)

55-875105
spitape2

Sail Repair Tape - Spinnaker - White (50mm x 4,5met)

55-875100
heavydutysailrepairtape1

Sail Repair Tape - Woven - White (50mm x 2met)

55-875110
dacron patch 1

Sail Repair Patches, Dacron - White 24x37cm (2 pcs)

55-875222